Σχετικά με την Travelworld Α.Ε.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στις 12/11/1991. Σκοπό της εταιρείας αποτελεί η άσκηση κάθε είδους Τουριστικών επιχειρήσεων.
Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι, να παρέχει υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες, εξειδίκευση, πρωτοποριακές ιδέες & προγράμματα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. →