Σχετικά με την Travelworld Α.Ε.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στις 12/11/1991. Σκοπό της εταιρείας αποτελεί η άσκηση κάθε είδους Τουριστικών επιχειρήσεων.
Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι, να παρέχει υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες, εξειδίκευση, πρωτοποριακές ιδέες & προγράμματα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη.
Η επιχείρηση διακινεί σημαντικό αριθμό πελατών ετησίως οργανώνοντας ολοκληρωμένα τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.
Συνεργάζεται με μεγάλα τουριστικά γραφεία και tour operators της Ευρώπης.
Η επιχείρηση έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις στην ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων και των λεωφορείων της, καθώς & στην ανακαίνιση των γραφείων της κατά τα τελευταία 2 χρόνια, δημιουργώντας σύγχρονους χώρους γραφείων, διαχωρισμένους κατάλληλα ώστε τα τμήματα να είναι ανεξάρτητα (κρατήσεις-εκδρομές-λογιστήριο-συνεδριακός τουρισμός) και να διαθέτουν την δική τους υλικοτεχνική υποδομή.
Η εταιρία «TravelWorld» μια από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας. Απασχολεί κατά μέσον όρο περίπου 12 εργαζομένους (εποχικούς και μόνιμους) ετησίως στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.
Οι Υπηρεσίες υποστήριξης του τουριστικού γραφείου αποτελούνται από τα τμήματα :

Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της εταιρίας αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό (incoming) και την λειτουργία της εταιρίας ως τοπικού & περιφερειακού Tour Operator.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αναφορικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες η επιχείρηση λειτουργεί :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Travel World SA - 28/01/2023
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~